Darovací smlouva

Autor: Richard Gurlich,    Aktualizováno: 15.5.2006
1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (19 votes, average: 3,95 out of 5)
Loading ... Loading ...

DAROVACÍ SMLOUVA

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Dárce“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Obdarovaný“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

darovací smlouvu

v souladu s § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Dárce je výlučným vlastníkem černobílého televizoru zn. Tesla, výrobní číslo A754562-89 (dále také „Dar“).
1.2 Dárce hodlá Dar darovat Obdarovanému za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Dárce daruje Dar uvedený v

To see the full content, share this page by clicking one of the buttons below


Napište svůj komentář

Musíte být přihlášený abyste mohl komentovat.

show
 
close